ΚΑΛΩΣ  ΗΛΘΑΤΕ  ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Το Δικηγορικό Γραφείο της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΡ. ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ – ΚΑΛΑΚΙΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ,  ευρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη επί της κεντρικής Λεωφόρου Δημοκρατίας αριθ. 320, δίπλα στο Δημαρχείο και απέναντι από την Λέσχη Φρουράς  Αξιωματικών.

Οι εγκαταστάσεις του ιδιόκτητου Γραφείου μας,  άριστα στελεχωμένες και οργανωμένες, με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνουν χώρο υποδοχής πελατών, Βιβλιοθήκη και προσωπικά γραφεία συνεργατών – ασκουμένων.

Το Δικηγορικό Γραφείο λειτουργεί από το έτος 1990 και έχει οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα των υποθέσεων, σε όλους τους τομείς και τα αντικείμενα του δικαίου, αναλαμβάνοντας την δικαστηριακή εκπροσώπηση  πελατών, καθώς και την διεκπεραίωση υποθέσεων, με ιδιαίτερη διακριτικότητα και άκρα εχεμύθεια σε όλη την Ελλάδα.

Επίσης, από το έτος 2012 λειτουργεί και Υποκατάστημα στη πόλη του Σουφλίου, επί της κεντρικής οδού Βασιλέως Γεωργίου 185.

Έχει χειριστεί, με απόλυτη υπευθυνότητα, σοβαρότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό και επιτυχία, μεγάλο αριθμό υποθέσεων έως σήμερα, έχοντας ως κύριο γνώμονα το πραγματικό συμφέρον του πελάτη – εντολέα, διαθέτοντας την απόλυτη εχεμύθεια, εμπειρία, ειλικρίνεια και πλήρη γνώση των νομικών θεμάτων. Ο άριστος χειρισμός των υποθέσεων επιτυγχάνεται, όχι μόνο δικαστικά, αλλά και εξωδικαστικά, δια της συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη των πελατών του.

Επίσης, με παροχή εξειδικευμένων αξιόπιστων νομικών συμβουλών σε μορφή γνωμοδότησης, επί παντός είδους υποθέσεων.

Έχει χειριστεί και αντιμετωπίσει ιδιαίτερης δυσκολίας νομικά ζητήματα και πλήθος υποθέσεων μεγάλου πελατολογίου  Ιδιωτών, καθώς Τραπεζών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνεταιρισμών και Εταιρειών, με έκδοση επιτυχών αποφάσεων σε αντικείμενα αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, ιατρικά σφάλματα, δημόσια –ιδιωτικά έργα, αδικοπραξίες, καθώς και άλλα αντικείμενα και κλάδους του δικαίου,  λειτουργώντας  πάντα με γνώμονα τη σωστή προσέγγιση των απαιτήσεων των πελατών του  και κατανοώντας  την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης, το Γραφείο συνεχίζει να  παρέχει  υψηλή  επιστημονική  κατάρτιση  και νομική παιδεία, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων που του ανατίθενται.

Το Γραφείο εργάζεται  πάντα με κύριο στόχο την άμεση και ουσιαστική επίλυση των διαφορών, με σεβασμό στον πελάτη και τις ανάγκες του. Σε συνεργασία με τους πελάτες ιεραρχούνται οι προτεραιότητες, αποφασίζουν από κοινού για την στρατηγική που θα ακολουθηθεί, θέτονται στόχοι για την υλοποίηση, πάντα με γνώμονα την διασφάλιση και ικανοποίηση των συμφερόντων των εντολέων του.

Το Γραφείο, εφόσον η φύση της υπόθεσης  προϋποθέτει εξειδικευμένες  γνώσεις, ευρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με έμπειρο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, οι γνώσεις του οποίου είναι απαραίτητες για την επιτυχή – ολοκληρωμένη έκβαση των υποθέσεων των πελατών του (όπως ιατροδικαστή, φοροτεχνικό, λογιστή, ηλεκτρολόγο μηχανικό, πολιτικό μηχανικό, ψυχολόγο, ειδικό πραγματογνώμονα, γραφολόγο,συμβολαιογράφο, μεσίτη, δικαστικό επιμελητή, κλπ.).

Το Δικηγορικό Γραφείο με την άριστη επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία του στο χειρισμό πλήθους  Ποινικών, Στρατιωτικών, Αστικών και Διοικητικών υποθέσεων σε παραστάσεις στα Δικαστήρια κάθε βαθμού (όπως: Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Στρατοδικεία, Εφετεία, Άρειο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας) και νομικές συμβουλές, εγγυάται τη παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και αποτελεί τον έμπιστο και αξιόπιστο νομικό σας συνεργάτη.

Σκοπός της παρουσίας του στο διαδίκτυο είναι να υπάρξει η δυνατότητα να αξιολογήσετε την επαγγελματική εικόνα, φιλοσοφία και οργάνωση, καθώς και ένα άμεσο τρόπο επικοινωνίας μαζί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε  να επικοινωνήσετε μαζί μας.