Περιλαμβάνει κάθε είδους Ποινικά Αδικήματα (Πλημμελήματα, Κακουργήματα) του κοινού Ποινικού και Στρατιωτικού Δικαίου καθώς και των  Ειδικών Ποινικών Νόμων.

Ενδεικτικά, το Γραφείο αναλαμβάνει την Υπεράσπιση Κατηγορουμένων, καθώς και την Παράστασης  Πολιτικής Αγωγής για :

 • Εγκλήματα, κατά της ζωής (ανθρωποκτονία με πρόθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια, κάθε είδους σωματικές βλάβες από τροχαία ατυχήματα, συνεπεία εργατικών, αυτοκινητικών ή ναυτικών κ.λ.π. ατυχημάτων), έκθεση
 • Εγκλήματα, κατά της περιουσίας & της ιδιοκτησίας (απάτη, κλοπή,  υπεξαίρεση, ληστεία, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, εκβίαση),
 • Εγκλήματα, σχετικά με τα υπομνήματα (πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδής βεβαίωσης, υπεξαγωγή έγγραφων),
 • Εγκλήματα, σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης (ψευδορκία ψευδής καταμήνυση),
 • Εγκλήματα, κατά της τιμής και της προσωπικότητας (εξύβριση , συκοφαντική δυσφήμιση κάθε μορφής),
 • Εγκλήματα, σχετικά με την υπηρεσία (δωροδοκία , κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση οικιακού ασύλου, ψευδής βεβαίωση, νόθευση, παράβασης καθήκοντος, απιστία),
 • Εγκλήματα, κατά της προσωπικής ελευθερίας (απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης),
 • Εγκλήματα, σχετικά με το γάμο και την οικογένεια (παραβίαση υποχρέωσης διατροφής , ενδοοικογενειακή βία, εγκατάλειψη εγκύου),
 • Τα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (εμπρησμός, έκρηξη)
 • Παραβάσεις Αγορανομικών, Υγειονομικών , Πολεοδομικών διατάξεων,
 • Παραβάσεις  περί του νόμου Ναρκωτικών,
 • Παραβάσεις  περί του νόμου λαθροδιακίνησης, παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών, λαθρεμπορίας,
 • Εγκλήματα, Δασικά, Οικονομικά (Ακάλυπτες Επιταγές), Φορολογικά (πλαστά & εικονικά τιμολόγια, μη απόδοση Φ.Π.Α., φοροδιαφυγή), Τελωνειακά εγκλήματα.

Επίσης, αναλαμβάνει την σύνταξη – κατάθεση Αίτησης, ενώπιον κάθε Δικαστικής, Αστυνομικής και Διοικητικής Αρχής, όπως επίσης Μήνυσης για οποιαδήποτε είδος αδικήματος, λήψης δικογραφιών, τη σύνταξη Απολογητικών και κάθε είδους Υπομνημάτων, Εγγράφων Εξηγήσεων, για Ανακριτική και κάθε είδους, Προανακριτική, Προκαταρκτική Διαδικασία, καθώς και Παράσταση, στις ως άνω διαδικασίες.