Η αποτελεσματικότητα του Γραφείου μας και σε αυτόν τον τομέα είναι ασύγκριτη, με χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν την ανθρώπινη προσέγγιση, την ταχύτητα, την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνει:

-Αγωγές – Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων από διατροφές τέκνων, συζύγων, Επιμελείας τέκνων, Μετοίκησης, Επικοινωνία γονέα και ανήλικων τέκνων.

-Αγωγές Διαζυγίων (Συναινετικών, Αντιδικίας, Διετούς Διάστασης),

-Αγωγές Συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου,

-Αγωγές ακύρωσης γάμου,

-Αιτήσεις υιοθεσίας (ανηλίκων και ενηλίκων),

-Αγωγές αναγνώρισης και προσβολής πατρότητας,

-Σύμφωνο Συμβίωσης,

-Επιτροπεία ανηλίκου,

-Αναδοχή ανηλίκου,

-Δικαστική συμπαράσταση κάθε μορφής,

-Διοίκηση αλλοτρίων,

Επίσης, αναλαμβάνει την λύση του γάμου, καθώς και οτιδήποτε έχει σχέση, με τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, την παραβίαση υποχρέωσης διατροφής, της  ενδοοικογενειακής βίας, κατά την ποινική διαδικασία.