Κληρονομικά δικαιώματα, ειδίκευση και εμπειρία, σε πολύ ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής,

Ενδεικτικά, το Γραφείο μας αναλαμβάνει:

– Αγωγή κάθε είδους Κληρονομικού Δικαίου,

-Αγωγές περί κλήρου,

-Αγωγή Διεκδίκησης νόμιμης μοίρας,

-Έρευνα μερίδων κληροδόχων,

-Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή,

– Διαθήκες (Ιδιόγραφη Διαθήκη, Δημόσια Διαθήκη, Μυστική Διαθήκη -δημοσίευση, προσβολή),

-Μέμψη άστοργης δωρεάς,

– Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας,

-Κληρονομική αναξιότητα,

-Σχολάζουσα κληρονομία,

-Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας,

-Κληρονομικό καταπίστευμα,

– Κληροδοσίες,

-Δωρεές αιτία θανάτου,

-Κληρονομητήρια.