Ενδεικτικά, το Γραφείο μας αναλαμβάνει:

-Αγωγές για αδικοπραξία και προσβολή προσωπικότητας, (συμβάσεις έργου, εκχώρηση απαιτήσεων, ευθύνη από διαπραγματεύσεις, ευθύνη παραγωγού προϊόντων, ευθύνη από αδικοπραξία),

-Αγωγές αποζημίωσης, από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη, (διεκδίκηση αποζημιώσεων κάθε είδους),

-Καταδολίευση δανειστών,

-Συμβάσεις (κάθε είδους), Εκχωρήσεις, Αρραβώνες και ποινικές ρήτρες,

-Ενέχυρα, Δάνεια – Χρησιδάνεια, Εγγυήσεις,

-Εντολές, Αναδοχές χρεών,

-Δωρεές,

-Μεσιτείες,

-Αδικαιολόγητος πλουτισμός,

-Αλληλόχρεοι λογαριασμοί,

-Αναγνώριση χρέους,

-Αντιπροσώπευση – Πληρεξουσιότητα,

-Παρακαταθήκες.