Ενδεικτικά, το Γραφείο μας αναλαμβάνει:

-Αναγνωριστικές, Διεκδικητικές και Αρνητικές αγωγές, (διατάραξη κυριότητας, αποβολή από την κυριότητα),

-Αγωγές και Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής (διατάραξης, προσβολής νομής, αποβολή από τη νομή),

-Αγωγές διανομής,

Αγωγές, για παράβαση ενδοσυμβατικής υποχρέωσης,

-Αιτήσεις  Άρσης ( Εξάλειψης) Βαρών (Προσημειώσεις – Υποθήκες) συναινετικών και μη, καθώς και Εμπράγματες Ασφάλειες (Υποθήκες – Προσημειώσεις),

-Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών,

-Εξειδικευμένα ζητήματα Χρησικτησίας,

-Αιτήσεις και Αγωγές Κτηματολογίου,

-Μεταβιβάσεις, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα,

-Προσύμφωνα – Συμβάσεις, Εξωδικαστική λύση συμβάσεων,

-Μεταβιβάσεις αυτοκινήτων – ακινήτων με παρακράτηση κυριότητας,

-Κτηματολόγιο – Αγορές – Πωλήσεις ακινήτων,

-Χρησιδάνεια, Ενέχυρα, Προσωπικές δουλείες (επικαρπία, οίκηση),

-Απαλλοτριώσεις,

-Γειτονικό δίκαιο – Οροφοϊδιοκτησία,

– Συστάσεις Οριζόντιας, Κάθετης ιδιοκτησίας, Ιδιοκτησιακό Καθεστώς,

-Εργολαβικά, Συμφωνητικά πώλησης αγαθών και υπηρεσιών,

-Αρνητικές Αιτήσεις για διόρθωση Κτηματογραφικής εγγραφής,