Ενδεικτικά, το Γραφείο μας αναλαμβάνει:

-Σύσταση, Λύση, Τροποποίηση και σύνταξη καταστατικών προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε., Φαρμακευτικών Εταιριών), κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) και κάθε μορφής Εταιριών Συγχωνεύσεις – μετασχηματισμοί εταιριών, Διορισμοί προσωρινής διοικήσεως Α.Ε.,

-Πρακτικά Δ.Σ. και Γ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών,

-Εμπορικές συμβάσεις,

– Ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας, Συμβάσεις παραχώρησης δ.τ. και σήματος ,

-Διεκδίκηση εμπορικών και αστικών απαιτήσεων,

-Άσκηση εταιρικών αγωγών,

-Κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων, Καταχώριση διπλώματος ευρεσιτεχνίας,

-Πτώχευση εταιριών, διαδικασία εξυγίανσης, ποινική διαδικασία σχετικά με πτώχευση και χρεοκοπία, εκδίκαση αμφισβητήσεων,

-Νομική υποστήριξη και ενημέρωση σχετικά, με το νέο τρόπο σύστασης εταιριών – «Υπηρεσίες μιας στάσης»,

– Εμπορική αντιπροσωπεία,

-Πνευματική ιδιοκτησία, Συστάσεις σωματείων (π.χ. αθλητικών, πολιτιστικών),

-Διαφορές, μεταξύ σωματείων και μελών – Αντιδικίες.