Ενδεικτικά, το Γραφείο μας αναλαμβάνει:

-Αιτήσεις Ακυρώσεως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων (Διοικητικό Πρωτοδικείο, Διοικητικό Εφετείο, ΣτΕ και Ελεγκτικό Συνέδριο),

-Ακυρωτικές διαφορές, Διαφορές από πρόσληψη – μετάθεση – προαγωγή στο Δημόσιο, Ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΣΔΑ),

-Αποζημίωση από Δημόσιο (αγωγές αποζημίωσης, λόγω ευθύνης δημοσίου),

-Δικαστικές Διαφορές με Δημόσιο & Δημόσιους Οργανισμούς,

-Φορολογικές διαφορές, Διαφορές με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Ενστάσεις, Προσφυγές (συντάξεις όλων των ταμείων),

-Διαφορές από επιβολή διοικητικών προστίμων, διοικητικών κυρώσεων,

-Πολεοδομικές διαφορές, Διοικητικές διαφορές από απαλλοτρίωση – ρυμοτομία – επέκταση σχεδίων πόλης,

-Αλλοδαποί (άρση κράτησης λαθρομεταναστών – διαδικασία νομιμοποιήσεων – πολιτικά άσυλα, διαγραφές από κατάλογο ανεπιθύμητων, απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας).