Το Γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εξωδικαστική και δικαστική επίλυση τροχαίων ατυχημάτων, με υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή θάνατο, χειριζόμενο με επιτυχία, μεγάλο αριθμό αντίστοιχων υποθέσεων.

-Εξετάζουμε ενδελεχώς τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, με την βοήθεια ειδικού πραγματογνώμονα, τη λήψη φωτογραφιών και με σχεδιαγράμματα, στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν τις συνθήκες αυτές και αποδεικνύουν με κάθε τρόπο την υπαιτιότητα, καθώς και την ενδεχόμενη εμπλοκή τρίτου οχήματος ή άλλων εξωγενών παραγόντων.

-Καταγράφουμε όλες τις ζημιές του οχήματος και αναλύουμε το κόστος για την επισκευή του, επίσης τις τυχόν σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από το ατύχημα (μικρές ή μεγάλες) και αναλύουμε το απαιτούμενο κόστος για την αποκατάσταση της υγείας των προσώπων που έχουν εμπλακεί σε αυτό.

-Επίσης, στην αγωγή εμπεριέχουμε την πρόβλεψη και την καταγραφή ενδεχόμενων μελλοντικών αναπηριών, με βάση το ποσοστό αναπηρίας, καθώς και των μελλοντικών επιπτώσεων στην υγεία και τη ζωή του θύματος ή των συγγενικών του προσώπων (διατροφές, απώλεια εισοδημάτων).

Γι’ αυτό, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, θα πρέπει όσο το δυνατόν πιο άμεσα, να επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας , ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του συμβάντος και η διεκδίκηση άμεσης και αποτελεσματικής  αποζημίωσης.

Ενδεικτικά, το Γραφείο μας αναλαμβάνει:

-Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα,  πεζούς, με αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου,

-Κατάθεση αγωγών αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα (χωρίς καθυστέρηση). Η αποτελεσματικότητα μας και σε αυτόν τον τομέα είναι ασύγκριτη, με χαρακτηριστικά που μας ξεχωρίζουν την ανθρώπινη προσέγγιση, την ταχύτητα, την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό,

-Παραβάσεις  Κ.Ο.Κ.