Ενδεικτικά, το Γραφείο μας αναλαμβάνει:

-Κατοχύρωση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας,

-Άσκηση αγωγών, σχετικά με προσβολή ηθικού-περιουσιακού δικαιώματος,

-Προστασία εμπορικής επωνυμίας και σήματος, κατοχύρωση ημεδαπού, κοινοτικού και διεθνούς σήματος, συλλογικό σήμα, άσκηση αγωγών για προσβολή σήματος, μεταβίβαση σήματος, δικαιώματα προσδοκίας επί σήματος, άδειες χρήσης.

– Παράσταση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προστασία επιχειρήσεων από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, προστασία καταναλωτή από την αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση.