Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, οδήγησε πολλούς συμπολίτες μας στο να μη μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει έναντι των τραπεζών και του δημοσίου. Διέξοδο για την ελάφρυνση των χρεών δίδει ο Νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη), με δικαστικές αποφάσεις που ελαφρύνουν τη θέση του πολίτη, σε σεβασμό των βιοτικών αναγκών του και της ανάγκης κάλυψης των υποχρεώσεων του, έναντι των δανειστών.

Ενδεικτικά, το Γραφείο μας αναλαμβάνει:

-Αιτήσεις Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών, Επικαιροποιήσεων, εφέσεων κατά εκδοθέντων αποφάσεων Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών.

Ρυθμίσεις Δανείων

Πέραν των ανωτέρω, η οικονομική κατάσταση της χώρας μας οδήγησε πολλές επιχειρήσεις και πολίτες, στο να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Η ανάγκη ρύθμισης των δανειακών αυτών υποχρεώσεων (επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων) κατέστη απαραίτητη και οδήγησε τις τράπεζες στο να υιοθετήσουν κώδικες δεοντολογίας, ώστε τα δάνεια αυτά να μπορέσουν να καταστούν βιώσιμα και να αποπληρωθούν στην πορεία, αναζητώντας μια λύση λειτουργική τόσο για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, όσο και για τις τράπεζες.

Το Γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εξωδικαστική και δικαστική επίλυση αντίστοιχων υποθέσεων, χειριζόμενο την επιτυχή έκβαση αυτών.