Το Γραφείο μας έχει εκπροσωπήσει με ταχύτητα και αξιοπιστία την έκδοση επιτυχών αποφάσεων (πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων) ασθενείς και συγγενείς τους, που λόγω ιατρικού λάθους, κατέληξαν ή τους δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα υγείας ή και αναπηρίες, με υλική και ηθική  δικαίωση, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες και πραγματογνώμονες.

Ενδεικτικά, το Γραφείο μας αναλαμβάνει:

– Αγωγές από κάθε είδους ιατρική αμέλεια.

-Παράσταση σε Ποινικά Δικαστήρια για ανθρωποκτονία λόγω ιατρικής αμελείας, δηλαδή ανθρωποκτονία εξ αμελείας ή σωματική βλάβη από αμέλεια, καθώς και παράσταση πολιτικής αγωγής (ασθενών ή συγγενών τους, που έχουν υποστεί βλάβη εξαιτίας ιατρικού σφάλματος).