Ενδεικτικά, το Γραφείο μας αναλαμβάνει:

-Κατάρτιση συμβάσεων μεταβίβασης ακινήτων (πώλησης, δωρεάς, γονικής παροχής),

-Για την ασφάλεια των συναλλαγών απαιτείται σωστή έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο και πλήρη έλεγχο ακινήτων ενόψει μεταβιβάσεώς τους (βάρη, διεκδικήσεις, χρέη προς τρίτους, πολεοδομικός, φορολογικός έλεγχος ), καθώς και γνώση ειδικότερων νόμων που διέπουν τη μεταβίβαση ακινήτων,

-Υποθέσεις Κτηματολογίου,

-Διόρθωση εσφαλμένων καταχωρήσεων,

-Υποθέσεις Μισθώσεων, σύνταξη μισθωτηρίων συμφωνητικών επαγγελματικών και κατοικίας, δικαστική επίλυση διαφορών μισθώσεων, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing),

-Συμβάσεις εργολαβίας με αντιπαροχή, σύσταση οριζόντιας και καθέτου ιδιοκτησίας, σύνταξη κανονισμού διοίκησης, δικαστική επίλυση διαφορών από εργολαβική σύμβαση,

-Διαφορές συνιδιοκτητών πολυκατοικίας,

-Δικαστική επίλυση διαφορών σχετικά με τη χρήση χώρων στάθμευσης, κοινόχρηστων χώρων – πυλωτών και θέσεων στάθμευσης,

-Διεκδίκηση κοινόχρηστων δαπανών, Εφαρμογή κανονισμού,

-Διεκδίκηση ακινήτων,

-Προστασία ακίνητης και κινητής περιουσίας,

-Διαφορές από καταπάτηση ακινήτων,

-Απαλλοτριώσεις, αναγνώριση δικαιούχων, δικαστική διεκδίκηση αποζημιώσεων από απαλλοτρίωση,

-Διαφορές από επέκταση σχεδίων πόλεων,

-Αντιρρήσεις / ενστάσεις κατά αναρτήσεων δασικών χαρτών, επέκτασης σχεδίου πόλης,

-Έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων,

-Αγωγή καταβολής μισθωμάτων και παρεπόμενων οφειλών κα απόδοσης μισθίου,

-Αγωγή Αποζημίωσης και αποκατάστασης φθορών και ζημιών στο μίσθιο.